Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія економічних вчень (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.

Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.


Починаючи вивчати історію економічних учень, слід передовсім розглянути «витоки» економічної науки, тобто ті ідеї мислителів стародавнього світу і середньовіччя, які стали вихідними в процесі виникнення та становлення економічної теорії, зрозуміти, як поодинокі ідеї, погляди з часом переросли в систему економічних знань, у конкретні економічні вчення, першим з яких вважається меркантилізм. У процесі вивчення цієї теми треба засвоїти основні риси меркантилізму, етапи його розвитку та особливості в різних країнах.
Розглядаючи економічну думку стародавнього світу, слід виходити з того, що нині досліджено лише ті тогочасні економічні погляди та ідеї, які було викладено в писемних творах. Тому «витоків» економічної науки треба шукати в пам’ятках економічної думки цивілізацій стародавнього Сходу й античності. При цьому важливо звернути увагу на те, що економічна думка стародавнього світу відображала стан соціально-економічного та політичного розвитку тогочасних суспільств. Економічна система всіх цих суспільств була традиційною, що й зумовило наявність спільних рис, притаманних економічній думці стародавнього світу в цілому.
Водночас деякі із стародавніх суспільств були суспільствами азіатського способу виробництва (держави стародавнього Сходу), інші — суспільствами античного способу виробництва (Стародавня Греція та Стародавній Рим). Відмінності між ними й визначали особливості їхньої економічної думки. Виходячи з цього, для ґрунтовного засвоєння еволюції економічної думки стародавнього світу необхідно окремо розглянути основні ідеї та погляди, утілені в пам’ятках економічного мислення цивілізацій стародавнього Сходу та античних держав.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія економічних вчень (Конспект лекцій)