Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія економічних вчень (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 7.1. Зародження Марксистської економічної теорії

7.1. Зародження Марксистської економічної теорії


У підручнику процес становлення марксизму характеризується за періодами. Ранній — до виходу у світ «Капіталу» (40— 50 pp. XIX ст.), коли працям основоположників марксизму був більшою мірою притаманний революційний пафос, ніж наукове осмислення дійсності. Далі йдеться про зміст «Капіталу» — основної економічної праці марксистів. Пізній період (70—90-ті pp. XIX ст.) ознаменований працями, в яких викладається марксистське бачення справедливого суспільства.
Період становлення марксизму припадає на роки загострення соціальних суперечностей, посилення класової боротьби. Це позначається на теоретичній діяльності Маркса та Енгельса, надає їхнім працям загальнофілософського забарвлення та соціологічної спрямованості.
З цих праць передовсім варто назвати твори Маркса: «Критика Гегелівської філософії права», де (цілком у дусі альтернативної школи) доводиться необхідність формування нової ідеології, що здатна надихнути маси на революційні перетворення; «Економічно-філософські рукописи 1844 року», що стали першим кроком до створення нового напряму в економічній теорії, заснованого на класовому підході (розглядаються відносини між працею і капіталом); «Злиденність філософії» та «Наймана праця і капітал», де автор заперечує можливість «удосконалення» капіталізму, оскільки відносини праці і капіталу є непримиренно ворожими; «Чорновий рукопис 1857—1858 року» з попереднім формулюванням основних ідей «Капіталу».
Велике значення мали праці Енгельса: «Нариси до критики політичної економії», де висловлено міркування щодо ролі різних форм приватної власності як основи різних типів суспільного ладу, та «Становище робітничого класу в Англії», де обгрунтовано правомірність класової боротьби з економічного погляду.
Зі спільних праць Маркса та Енгельса заслуговують на увагу «Святе сімейство» та «Німецька ідеологія», що в них найповніше відбито їхні погляди на необхідність застосування нових методів економічного аналізу, а також «Маніфест Комуністичної партії», котрий став першим системним викладом особливого класового світогляду та першою спробою змалювати основи іншого, комуністичного ладу.
Ознайомлення з цими працями дасть можливість скласти уявлення про ті проблеми, які потребували розв’язання на більш глибокій теоретичній основі. Водночас у цих творах уперше обґрунтовувалась теорія класової боротьби. Роботи цікаві за змістом, важливі для розуміння сутності подій, що відбувались у той час. Багато що з цих праць згодом буде використано радикальними соціальними вченнями.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія економічних вчень (Конспект лекцій)