Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія економічних вчень (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Тема 12. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ ст.

Тема 12. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ ст.


Загальна характеристика розвитку економічної теорії у XX столітті передбачає розгляд таких питань, як відображення в економічних теоріях проблем соціально-економічного розвитку; основні напрями розвитку економічних теорій та їх еволюція за умов НТР. Вивчення теми завершується питаннями класифікації і порівняльного аналізу основних напрямів сучасної економічної теорії. Передбачається також з’ясування взаємозв’язку між проблемами соціально-економічного розвитку, що поставали перед людством протягом XX ст. під впливом глибоких змін у суспільно-політичному житті розвинутих країн у процесі науково-технічного прогресу, та їх відображенням в економічних теоріях цього періоду.
Слід підкреслити, що в підручниках цю тему окремо не виділено, не передбачено також її розгляду на лекціях та семінарських заняттях. А проте, перш ніж розпочати вивчення сутності та особливостей конкретних сучасних економічних теорій, важливо з’ясувати, чому сучасна економічна наука характеризується неоднорідністю, наявністю багатьох напрямів, шкіл та течій. Цю можливість саме і надає ознайомлення з тими об’єктивними умовами, що склалися з переходом світової економіки в монополістичну стадію розвитку і з формуванням у процесі цього переходу складніших форм господарювання та поступового розширення ринку поза національні межі.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія економічних вчень (Конспект лекцій)