1.7. Запитання до розділу 1


1. Дайте визначення предмета курсу економетрії.
2. альтернативні підходи до визначення предмета економетрії.
3. Яка роль цього курсу в підготовці бакалаврів з економічних спеціаль­ностей?
4. Схарактеризуйте структуру курсу.
5. Наведіть основні етапи розвитку економетрії як економічної науки.
6. Задачі економетричного дослідження.
характеристика структури економетричних дослідженьПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економетрія. Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.)