2.8. Основні терміни і поняття


Математична модель

Економетрична модель

Екзогенні змінні

Ендогенні змінні

Проста економетрична модель

Стохастична складова

Сукупність спостережень

Метод найменших квадратів

Метод максимальної правдоподібності

Оцінка дисперсії залишків

Функція правдоподібності

Система нормальних рівняньПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економетрія. Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.)