Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія економічних вчень (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Тема 17. Розвиток радянької економічної думки.

Тема 17. Розвиток радянької економічної думки.


Аналізуючи це питання, передовсім слід згадати, що створення першого в світі соціалістичного суспільства відбувалось на основі використання теоретичної доктрини, яка давала тільки дуже загальну модель цього суспільства, проте не спроможна була дати відповідь на цілу низку конкретних питань, які були поставлені реальним життям уже в перші роки радянської влади.
Щоб ліпше зрозуміти ті проблеми, які необхідно було розв’язувати радянським економістам, а також методи їх розв’язання, необхідно зосередитись на:
— аналізі моделі, необхідністю впровадження якої виправдовувався революційний переворот 1917 p.;
— аналізі методології різних напрямів розвитку тогочасної політичної економії;
— змісті тих проблем, які в цей час постали перед суспільством. Нагадаємо, що авторство моделі справедливого суспільства,
яка саме і впроваджувалась у життя, належить К. Марксу та Ф. Енгельсу. Справедливість авторами моделі розумілась, як рівність у доходах і, відповідно, у споживанні.
Суспільство соціальної рівності можна було збудувати лише за умови суспільної власності на засоби виробництва. Однак трансформування власності — завдання, що не може бути вирішене одразу. Тому й негайне встановлення рівності також стає проблематичним.
Класики марксизму також дійшли цього висновку і передбачили особливий перехідний період, коли формуватимуться основи соціалізму, а також поетапну побудову справедливого суспільства — спочатку соціалістичного, а згодом — комуністичного.
За перехідного періоду до соціалізму мали бути сформовані основи суспільної власності на засоби виробництва, що зробило б, на думку марксистів, невідворотним процес дальшого усуспільнення власності (не лише засобів виробництва, а й інших її об’єктів).
У цей період ще неможливо забезпечити повну соціальну рівність, але треба передовсім забезпечити рівний доступ усіх членів суспільства до соціальних благ, що стане першим кроком до рівності й необхідною умовою поступального розвитку суспільства. Це стосувалося безплатної освіти, безплатної медичної допомоги, безплатного житла тощо.
Отже, стратегічні завдання суспільства загалом були зрозумілі. Проте кілька взаємопов’язаних питань, які потребували теоретичного вирішення, залишались. Головні з них:
— як саме має відбуватись процес трансформування власності в соціалістичну?
— як, на яких засадах і в яких формах має функціонувати економіка перехідного періоду?
Саме навколо них у перші роки радянської влади і точаться економічні дискусії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія економічних вчень (Конспект лекцій)